Verkeersborden Oefenen

Bereid je voor op het theorie examen, maak gebruik van onze gratis verkeersborden trainer of maak complete theorie examens vanaf 19 cent per dag.


Start GRATIS oefening

Premium CBR examen training

RVV Verkeersborden (bebording)

Verkeersborden zijn een van de drie soorten verkeerstekens die kunnen helpen om het verkeer op de weg te helpen regelen. De andere twee zijn verkeerslichten en wegmarkering. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg. Verkeersborden zijn er in verschillende categorieën. Sommige geven verboden voor het verkeer en anderen leggen juist verplichtingen op of geven informatie aan de bestuurders. Verkeersborden zijn verdeeld in verschillende categorieen. Ook heb je verkeersborden voor het water, de spoorwegen en de luchthavens. Voordat je deelneemt aan het verkeer moet je dus eerst de verkeersborden die nodig zijn kennen.

Verkeersborden worden in specifieke gebieden geplaatst om de veiligheid van bestuurders te garanderen. De borden en tekens laten bestuurders weten hoe snel ze moeten rijden. Ze vertellen ook aan bestuurders wanneer en waar ze zich moeten wenden of niet om moeten keren. Verkeersborden zijn ontworpen voor de veiligheid van de bestuurders. Het reglement verkeersregels en verkeerstekens is een uitvoeringsbesluit bij de Wegenverkeerswet. In het RVV zijn de verkeersregels en verkeerstekens te vinden die in Nederland van toepassing zijn. Als je deelneemt aan het verkeer, moet je je dus houden aan de verkeersregels. Zo zorg je ervoor dat iedereen veilig de weg op kan. Houden mensen zich niet aan de verkeersregels, dan kunnen zij een bekeuring krijgen van de politie. De verkeersborden zijn gedefinieerd in het RVV.

Reglement verkeersborden

De verkeersborden zijn gedefinieerd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De RVV deelt de verkeersborden op in verschillende series, waaronder: snelheid, voorrang, rijrinchting, parkeren en stilstaan en informatie. Natuurlijk is de serie veel uitgebreider. Het doel van de series is om de uniformiteit en eenduidigheid van verkeersborden in Nederland te bevorderen.

Het is soms wel even schrikken als je ziet hoeveel verkeersborden er eigenlijk zijn. Al die verschillende borden kunnen nog eens verwarrend werken. Vooral voor oude mensen kan het moeilijk zijn om een onderscheid hierin te maken. Dit kan komen omdat sommige borden op elkaar lijken en je ze moeilijk uit elkaar kunt houden. Soms kunnen er op een weg ook verschillende soorten borden te dicht op elkaar worden geplaatst dat het voor de weggebruikers niet meer duidelijk is wat er bedoeld wordt. Eens in de zoveel jaren kun je dus een opfrissingscursus volgen. Ook worden verkeersborden eens in de zoveel jaren vernieuwd. Het belangrijkste doel van de nieuwe verkeersborden is het duidelijker en veiliger maken van verkeerssituaties.