Verkeersborden Oefenen

De beste website waar het mogelijk is om GRATIS verkeersborden te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Fietspad bord

Een fietspad is een gedeelte van de weg dat uitsluitend bestemd is voor fietsers. Ook op fietspaden komen er borden voor. Wat betekent een fietspad bord? Kom je fietspad borden tegen op zowel verlichte als onverlichte fietspaden?

Fietspad

Een fietspad is een pad waarop alleen fietsers mogen rijden. Rij je dus een brom of ben je een voetganger dan mag je je niet begeven op het fietsen pad. Je kunt de fietsers namelijk hinderen of in de weg staan. In Nederland heb je zowel verlichte als onverlichte fietsbaden. Natuurlijk kom je ook op de fietspaden borden tegen. Hoe kun je dus een fietsen pad herkennen? Je ziet een ronde blauwe bord met een witte fiets. Als de gemeente of provincie het blauwe ronde bord met de witte fiets plaatst bij een pad is het een fietspad. Dan moeten fietsers er gebruik van maken, hoe smal dat pad ook is.

Fietspad bord in het verkeer

In het verkeer kun je dus een fietspad bord herkennen omdat je meteen een witte fiets op een blauwe ronde bord ziet. Omdat brommers een hogere snelheid hebben moeten zij op het bromfietspad rijden. Sinds brommers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden bestaat er ook het fiets/bromfietspad voorzien van een blauw bord met fiets- en bromfietssymbool. Zie je als fietser het blauwe bord met een witte fiets dan ben je verplicht om op dat fietspad te rijden.

Naast de ronde blauwe bord kun je soms ook een recht hoekig bord tegenkomen. Daar staat met witte letters ‘fietspad’ op geschreven. Dit is in veel gevallen een onverplicht fietspad. Brom- en snorfietsers met een benzinemotor mogen geen gebruik maken van dit fietspad. Ook al is het een onverplicht fietspad, gebruik als fietser dit fietspad wel. Het is veiliger dan op de weg te fietsen.