Verkeersborden Oefenen

De beste website waar het mogelijk is om GRATIS verkeersborden te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Dronken op de fiets

Als je deelneemt aan het verkeer moet je nuchter zijn. Het is dus verboden om dronken achter het stuur te zitten. Dit geldt niet alleen voor autobestuurders, maar ook als je op de fiets rijdt. Wat kan er gebeuren als de politie je pakt als je dronken op de fiets bent? Kan je rijbewijs worden ingevorderd?

Dronken op fiets

Je mag niet fietsen als je onder invloed van alcohol bent. Het kan namelijk leiden tot gevaarlijk rijgedrag en je kan het gevaar daarmee hinderen en een gevaar zijn voor anderen of zelfs een ongeluk veroorzaken. Ook fietsers hebben een alcohollimiet. Het alcoholgehalte van een fietser mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Dat is net als in de auto of op de motor. Wat kan gebeuren als je dronken op de fiets wordt aangehouden? De politie kan je rijbewijs niet innemen als je dronken op de fiets wordt aangehouden. Je kunt wel voor enkele uren een rijverbod voor de auto krijgen. Je kunt verder ook een boete krijgen.

Je kunt als fietser worden veroordeeld als je het verkeer in gevaar brengt of hindert. Ook kun je worden veroordeel als je een verkeersongeval veroorzaakt waarbij iemand overlijdt of zwaar lichamelijk gewond raakt. Het is verboden op een openbare plaats een voertuig of een rijdier te besturen met een alcoholconcentratie van meer dan 0,22 milligram. Deze regels gelden zowel voor motorvoertuigen als andere voortbewegingstoestellen, dus ook voor een fiets, een skateboard of zelfs een step.

Straf bij dronken fietsen?

De straf is net hetzelfde als bij alle andere voertuigen en bestaat minimum uit een geldboete. De boete is afhankelijk van de graad van dronkenschap. Als de politie je dus dronken op de fiets pakt kun je een rijverbod krijgen of een boete. Een dronken fietser kan namelijk het overig verkeer hinderen of zelfs in gevaar brengen.