Verkeersborden Oefenen

De beste website waar het mogelijk is om GRATIS verkeersborden te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Groene streep op de weg

Soms zie je naast verkeersborden ook strepen op de weg. Wat is de functie van de strepen? Hoe moet je reageren als je een groene streep ziet op de weg? En wat betekent een groene streep op de weg?

Strepen op de weg

Verkeersborden zorgen voor orde in het verkeer. Maar ze staan niet overal. Hoe weet je dan hoe hard je mag rijden? Een verkeersbord geeft immers die informatie aan. En als er toch een verkeersbord staat en je die te laat ziet, wat moet je doen? Strepen op de weg kunnen je hierbij een handje helpen. Strepen kunnen een rijbaan in rijstroken verdelen of aangeven wat de maximumsnelheid is.

Groene streep met onderbroken lijn

Een groene streep op de weg geeft aan dat de maximumsnelheid hier 100 kilometer per uur is. De brede groene middenstreep maakt je extra alert op het gevaar van inhalen. Een groene streep op de weg met een onderbroken lijn geeft aan dat je op de weg wel mag inhalen. Aan de strepen kun je zien hoe hard je mag rijden. Soms past een lagere snelheid beter bij de situatie. Staat er een verkeersbord met een lagere maximumsnelheid? Dan moet je je aan de op het verkeersbord aangegeven snelheid houden.

Groene streep met doorgetrokken lijn

De groene kleur tussen twee doorgetrokken strepen geeft aan welke snelheid er gereden mag worden. Bij een dubbele doorgetrokken streep met een groen vlak ertussen is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur tenzij er iets anders is aangegeven. Is er een doorgetrokken lijn dan mag je op deze weg niet inhalen. Je mag dus alleen inhalen op die plaatsen waar de witte strepen naast de groene streep onderbroken zijn.

De strepen veranderen verder niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden op wegen. Bij onderbroken strepen is inhalen toegestaan, maar soms is vanwege de verkeersveiligheid een plaatselijk inhaal verbod nodig. Dit wordt dan door middel van verkeersborden aangegeven. Borden gaan voor de lijnen op de weg.