Verkeersborden Oefenen

De beste website waar het mogelijk is om GRATIS verkeersborden te oefenen.

Start GRATIS oefeningPremium CBR examen training

Gevaarherkenning oefenen

Gevaarherkenning is een van de belangrijkste onderdelen van een theorie examen, maar ook van een praktijkexamen. Waarom? Het leert je hoe je moet handelen in een verkeerssituatie. Als je nog nooit achter het stuur plaats hebt genomen kun je twijfelen over wat te doen. Het doel is dat je zo veilig mogelijk de weg op kunt. Met gevaarherkenning zorg je ervoor dat je gevaarlijke situaties zo snel mogelijk leert herkennen, zodat je deze altijd kunt vermijden. Gevaarherkenning kun je leren bij je rijschool. Dit is onderdeel van het theorie-examen. Online kun je deze oefenen, bijvoorbeeld als je thuis bent. Met behulp van de gevaarherkenning oefeningen kun je je goed voorbereiden op het theorie examen, maar ook op het daadwerkelijk aan het verkeer deelnemen.

Proefexamen met gevaarherkenning vragen

Online kun je soms ook een gratis proef-examen nemen. Op die manier weet je wat je kunt verwachten, maar zie je ook waar je sterk in bent. Het onderdeel gevaarherkenning maakt sinds 2009 deel uit van het auto theorie-examen bij het CBR. Het CBR toetst dit onderdeel in het auto theorie-examen om te kijken of je mogelijke gevaarlijke verkeerssituaties vroegtijdig kunt opmerken, herkennen en voorspellen. Op die manier wilt men zien hoe je zou handelen in een gevaarlijke verkeerssituatie en of je gevaar kunt afwenden.

Dit onderdeel van het theorie-examen bestaat uit 25 vragen en er zijn slechts drie antwoorden mogelijk. Deze zijn remmen, gas loslaten of niks doen. Bij elke vraag heb je dus deze antwoorden met een afbeelding van een verkeerssituatie. Als deelnemer moet je dus aangeven wat jij zou doen in zo een situatie. Belangrijk is om goed in de achteruitkijkspiegel te kijken en om de snelheidsmeter goed in de gaten te houden. Veel leerlingen vinden het lastig om het juiste antwoord te kiezen bij de gevaarherkenningsvragen omdat je het beste antwoord van de drie antwoorden dient te kiezen.

Je kiest voor remmen als je flink snelheid moet verminderen of zelfs moet stoppen. Voor gas loslaten kies je als er een mogelijk gevaar is, maar het gevaar nog niet direct zichtbaar is. Is er niks aan de hand, dan kies je voor niks doen. Let bij het beantwoorden van gevaarherkenningsvragen op de verkeersregels, verkeerstekens, markeringen en houd rekening met de wegcondities, weersomstandigheden en ieders veiligheid. Tenslotte kan er binnen gevaarherkenning sprake zijn van situaties waarin je helemaal niets hoeft te doen. Dat is het geval als je de situatie goed kunt overzien en er geen sprake is van direct gevaar. Er dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om de handeling uit te voeren en er is geen sprake van een groot onderling snelheidsverschil.

Voordat je begint met auto rijden is het verplicht dat je het theorie examen haalt. Heb je deze met goed gevolg afgelegd dan ben je rijbevoegd. In het verkeer maakt men namelijk gebruik van verkeersborden. Als je deze niet kent wordt het moeilijk om in het verkeer te rijden. Auto leren rijden begint dus met het oefenen van de verkeersborden. Als je je inschrijft bij een rijschool krijg je van hen de lesmateriaal. Wil je thuis zelf oefenen? Dan kun je een theorieboek lenen van je oudere broer of zus of er eentje kopen. Tegenwoordig kun je ook online oefenen. Vaak is het even schrikken als je ziet hoeveel er is om aan theorie te leren. Maar hoe vaker je ermee bezig bent hoe makkelijker het wordt.

Gevaarherkenning oefenen

Tijdens je theoriecursus binnen krijg je uitgebreid de kans om te oefenen met gevaarherkenning, zodat je verschillende situaties steeds beter leert herkennen. Om actief te remmen als er sprake is van gevaar, je gas los te laten als je de situatie goed kunt overzien en niets te doen als er sprake is van een verder veilige situatie. Zo kun jij de vragen over gevaarherkenning tijdens het examen bij het CBR goed beantwoorden. En heb je eenmaal je rijbewijs dan weet je ook wat de juiste handeling is om uit te voeren.