Verkeersborden Oefenen

Bereid je voor op het theorie examen, maak gebruik van onze gratis verkeersborden trainer of maak complete theorie examens vanaf 19 cent per dag.


Start GRATIS oefening

Premium CBR examen training

Afbuigende voorrangsweg

Een afbuigende voorrangsweg is een voorrangsweg die op een kruispunt niet rechtdoor loopt, maar afbuigt. Dit kun je zien aan de borden voorrangsweg of voorrangskruispunt. Onder deze borden staan dan de onderborden die je laten zien naar welke kant de voorrangsweg afbuigt. De voorrangsweg kan afbuigen naar links of naar rechts. Hoe moet je handelen als je op een afbuigende voorrangsweg rijdt? Hoe ziet het verkeersbord van een afbuigende voorrangsweg eruit?

Afbuigende voorrangsweg in het verkeer

Rijd je op een afbuigende voorrangsweg die naar links afbuigt en blijf je op de voorrangsweg rijden, dan mag je voorgaan. De dikke streep op het onderbord geeft de voorrangsweg aan, de dunne streep of streepjes geven de zijstraten aan. Als je de afbuigende voorrangsweg blijft vervolgen of wilt verlaten, krijg je voorrang van alle bestuurders die de afbuigende voorrangsweg naderen. Blijf je de afbuigende voorrangsweg volgen, zet dan toch je richtingaanwijzer aan. Het overige verkeer ziet dan in welke richting je rijdt. Ook bij het verlaten van de afbuigende voorrangsweg zet je de richtingaanwijzer aan. Bij een afbuigende voorrangsweg hebben bestuurders die de voorrangsweg blijven volgen voorrang op bestuurders die zich niet op de voorrangsweg bevinden. Het verlaten van een afbuigende voorrangsweg zou je kunnen zien als afslaan. Hier blijft de gewone voorrangsregel gelden: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. En voorrang verlenen betekent dat de bestuurders die de voorrangsweg naderen, jou in staat moet stellen om ongehinderd je weg te vervolgen.

Afbuigende voorrangsweg

Het verkeersbord voor een afbuigende voorrangsweg is een rode driehoek. De voorrangsweg kan buigen naar links of rechts. Dit is op het verkeersbord aangegeven met een zwarte pijl/streep die naar rechts of links wijst. Onder deze borden kunnen er ook onderborden staan die je laten zien naar welke kant de voorrangsweg afbuigt. Leer alle verkeersborden kennen met onze Premium CBR examen training; zo kom je goed voorbereid aan bij het examen.